PortlandOnline

Portland Plan Summary in Vietnamese - January 31, 2012
Bookmark and Share

Hiện đã có bản tóm lược Pháp Thảo Kế Hoạch Portland bằng tiếng Tây ban nha, Hoa, Nga và Việt. 

Hội nhập là nguyên tắc định hướng của Kế Hoạch Portland, kế hoạch phát triển 25 năm của thành phố chúng ta nhằm bảo đảm Portlandlà thành phố thịnh vượng, lành mạnh và bình đẳng cho tất cả mọi người. Hiện tại một bản tóm lược về kế hoạc nói trên đã được chuyển ngữ sang bốn ngôn ngữ khác: Tiếng Tây ban nha, Hoa, Nga, và Việt. 

 

Tờ thông tin này có các mục tiêu của Portlando Plan, phần trình bày về cách thức thiết lập chương trình, danh sách các vấn đề cũng như các khó khăn thử thách mà chương trình sẽ giải quyết, và ví dụ về các biện pháp thực hiện để chúng ta khởi động.

 

Bấm vào hình ở dưới để tải xuống tờ thông tin Portland Plan bằng tiếng Tây ban nha, Nga, Hoa hoặc tiếng Việt. Cũng có ấn bản dành cho các cá nhân và các nhóm cộng đồng/nhóm sinh hoạt. Để được giúp đỡ, vui lòng gọi số (503) 823-1303 hoặc e-mail pdxplan@portlandoregon.gov.


Portland Plan News
Portland Plan in the News
Recent Updates
Portland Plan 4-year progress report celebrates local gains and sharpens focus on disparities - Director Susan Anderson presented the Portland Plan Progress Report at the March 14th City Council Budget Session.
Comprehensive Plan Update E-news, February 2014 - Outreach and process updates | six new CIC members confirmed and sworn in | presenting the Green Loop | Mixed Use Zones Project and Institutional Zoning Project launch Early Implementation phase
Comprehensive Plan Update E-news, January 2014 - Processing Portlanders’ comments and feedback on the Comprehensive Plan Update | Community Involvement Committee welcomes six new members | New advisory committees forming to guide early implementation projects